سرور مجازی اختصاصی (VDS)

(انتخاب بخش دیگر)

سرور 2048
سرور 4096
سرور 6144
سرور 8192
سرور 2048
(پردازنده) CPU
1 هسته 2.0 گیگاهرتز (GHz)
(رم) RAM
2048 مگابایت (MB)
(هارد دیسک) H.D.D
100 گیگابایت (GB)
(پهنای باند) Bandwidth
50 گیگابایت (GB)
(مرکز داده) Datacenter
افرانت
(مجازی‌ساز) Virtualization
VMware ESXi 5.1
شروع از
99,000 تومان
ماهانه
سرور 4096
(پردازنده) CPU
1 هسته 2.4 گیگاهرتز (GHz)
(رم) RAM
4096 مگابایت (MB)
(هارد دیسک) H.D.D
200 گیگابایت (GB)
(پهنای باند) Bandwidth
100 گیگابایت (GB)
(مرکز داده) Datacenter
افرانت
(مجازی‌ساز) Virtualization
VMware ESXi 5.1
شروع از
149,000 تومان
ماهانه
سرور 6144
(پردازنده) CPU
2 هسته 4.0 گیگاهرتز (GHz)
(رم) RAM
6144 مگابایت (MB)
(هارد دیسک) H.D.D
300 گیگابایت (GB)
(پهنای باند) Bandwidth
150 گیگابایت (GB)
(مرکز داده) Datacenter
افرانت
(مجازی‌ساز) Virtualization
VMware ESXi 5.1
شروع از
199,000 تومان
ماهانه
سرور 8192
(پردازنده) CPU
2 هسته 4.8 گیگاهرتز (GHz)
(رم) RAM
8192 مگابایت (MB)
(هارد دیسک) H.D.D
400 گیگابایت (GB)
(پهنای باند) Bandwidth
200 گیگابایت (GB)
(مرکز داده) Datacenter
افرانت
(مجازی‌ساز) Virtualization
VMware ESXi 5.1
شروع از
249,000 تومان
ماهانه