اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


شامل سوالات پیش از خرید، مسائل مالی، پیگیری سفارش و موارد مرتبط

شامل اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده